Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslar arası Yönetim ISL520337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilere uluslararası işletmecilikle ilgili kavramları tanıtmak ve çokuluslu işletmelerin yönetimiyle ilgili çeşitli boyutları tartışarak global bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriğiUluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, çokuluslu firmaların yönetimi, uluslararası planlama, uluslararası örgütleme, uluslararası işletmecilikte karar alma ve kontrol, uluslararası işletmecilikte politik risk ve müzakereler, uluslararası yönetimde insan kaynakları, uluslararası yönetime kültürel yaklaşımlar, uluslararası yönetimde motivasyon ve liderlik.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uluslararası ve çokuluslu işletmeleri ve bu işletmelerin kendilerine özgü sorunlarını daha iyi kavrayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisi.
  2. İşletmeleri etkileyen uluslararası çevresel faktörleri tanımlama
  3. İşletmelerin uluslararasılaşma adımlarını tanımlama
  4. Yönetim alanını uluslararası perspektifle bütüncül olarak görebilmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Uluslar arası Yönetimi Giriş, Temel Kavramlar ve Uluslar arası Yönetime Bakış Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.3-25.
2Uluslar arası Yönetim Çevresi, Küresel Rekabet Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.25-50.
3Uluslar arası Planlama ve Uluslar arası Organizasyon Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.50-75.
4Uluslar arası Yönetimde Karar Verme ve Kontrol Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.75-100.
5Uluslar arası Yönetimde Politik Risk ve Müzakereler Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.100-125.
6Uluslar arası Yönetime Kültürel Yaklaşımlar Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.125-150.
7Uluslar arası Yönetimde İnsan Kaynakları Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.150-175.
8Vize
9Uluslararası Pazara Giriş StratejileriEsin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.99-127.
10Uluslararası OrganizasyonlarEsin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.137-177.
11Ödemeler DengesiEsin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.179-186.
12Kültürler Arası Motivasyon ve Liderlik Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.196-248.
13Etik ve Sosyal Sorumluluk Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.350-400.
14Uluslar arası Yönetimin Geleceği Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.350-400.
15Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.ss.196-200.
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması105
Derse Özgü Staj
Ödev515
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok